کاربرد آلیاژ برنج در صنعت ساختمان

همان طور که می دانیم شیرآلات قدمت دیرینه در زندگی انسانها دارد .امروزه با وجود کاربردهای متنوعی که شیرآلات دارند,این محصول بر اساس کارکرد و نوع مصرف آن به تولید می رسد.
news

در این مطلب به به بررسی جنس و مواد شیرآلات,ساختمان شیر و تولید آن پرداخته شده است و در ادامه با توجه به کاربرد فراوان شیرآلات بهداشتی در ساختمان توضیحاتی در مورد نحوه تولید شیرآلات بهداشتی و انواع آن پرداخته شده است.با توجه به اهمیت ویژه شیرآلات ,این کلمه از دوران باستان بر سر زبانهاست.
امروزه شیرآلات بهداشتی کارکردهای مختلفی پیدا کرده اند نه تنها وسیله ای برای استفاده بهتر و صیححتر از آب هستند بلکه باتوجه به کمبود آب سالم قابل شرب و نظافت (به عنوان یک معضل جهانی) وسیله ای برای استفاده بهینه آب به شمار میروند.